עמותת החוט המשולש – נוער בסיכון

יום רביעי 19:30-21:00

מורה: יעל הנגבי

החוט המשולש הינו עמותה לנוער בסיכון.

עמותת החוט המשולש עוזרת לצעירים בסיכון חסרי בית וחסרי הזדמנויות בגילאים 14-25 לשנות את חייהם לטובה באמצעות אכפתיות, אהבה ותמיכה ואינו פתוח לכלל הציבור.

להרשמה מקוונת >>
ניתן עדיין להירשם, לפרטים במשרד ביה"ס 052-3914930 בימים א'-ד', בין השעות 18:00-21:00