יוגה דאנס

יום שישי בשעה 09:00-10:30

מורה: מיה יגל

ניתן עדיין להירשם, לפרטים במשרד ביה"ס 052-3914930 בימים א'-ד', בין השעות 18:00-21:00